FOR SEO

FOR SEO

Chọn chỗ
Thanh toán
Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

17 : 00

Bến xe Bắc Ninh Bến xe Tuyên Quang

Điểm đón trả khách

28 chỗ trống

Ghế ngồi
90,000

ĐIỂM ĐÓN

  • Bến xe Bắc Ninh 00:00

ĐIỂM TRẢ

  • Bến xe Tuyên Quang 03:07

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bến xe Bắc Ninh Bến xe Tuyên Quang

17:00 - 06/03/2021

[]
a
0 đ

Bến xe Bắc Ninh Bến xe Tuyên Quang

-- - Mọi khung giờ

Chọn chỗ Thanh toán Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

17 : 00

Bến xe Bắc Ninh

90,000

--:--

Bến xe Tuyên Quang

28 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1

Thông tin khách hàng

[]
00
0đ

Ghế:

0đ

FOR SEO