FOR SEO

FOR SEO

Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Tuyên Quang

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 95 Chiến Thắng Sông Lô, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Vietnam
2 Tràng Đà, Tuyên Quang, Vietnam
3 Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang, Vietnam
4 Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang
5 Cầu Cả, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Vietnam
6 Tân Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam
7 Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam
8 Na Hang, Tuyên Quang, Việt Nam
9 TT. Nà Hang, Na Hang, Tuyên Quang, Vietnam
10 Đèo Khuân Do, Sơn Dương, Tuyên Quang

Khu vực Phú Thọ

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam
2 QL2, Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ, Việt Nam
3 Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam
4 Phù Ninh, Phú Thọ, Vietnam

Khu vực Hà Nội

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
2 20 Phạm Hùng, P Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Khu vực Bắc Ninh

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Nhà Giám Mục - Tp Bắc Ninh, Ngô Gia Tự, P.Ninh Xá, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam

FOR SEO