FOR SEO

FOR SEO

Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Tuyên Quang

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 VP Tuyên Quang, số 95 đường Chiến Thắng Sông Lô, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Vietnam
2 Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang
3 Cầu Cả, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Vietnam
4 Tân Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam
5 số 78, tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam
6 Na Hang, Tuyên Quang, Việt Nam
7 VP Na Hang, bến xe khách TT. Na Hang, Na Hang, Tuyên Quang, Vietnam

Khu vực Phú Thọ

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ, Việt Nam
2 QL2, Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ, Việt Nam
3 Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam
4 Phù Ninh, Phú Thọ, Vietnam

Khu vực Hà Nội

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
2 VP Mỹ Đình, số 01, đường Mỹ Đình II, P Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Khu vực Bắc Ninh

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Bến xe TP Bắc Ninh, Ngô Gia Tự, P.Ninh Xá, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam

FOR SEO